ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

MELMET Zbigniew Jan Grabarski
Dębowa Łęka 9
67-400 Wschowa
woj. lubuskie
NIP: 697 124 62 38 REGON 410303520
TEL: 698 611 668

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
W związku z tym przesyłamy Państwu w załączeniu informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową polityką prywatności obowiązującą w Melmet Zbigniew Jan Grabarski

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Melmet Zbigniew Jan Grabarski z siedzibą w Dębowej Łęce 9, 67-400 Wschowa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz z zastosowaniem należytych środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Administrator danych zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dotyczą.

§2. Administrator Danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  • imiona i nazwiska
  • dane kontaktowe ( numer telefonu, adres e-mail)
  • dane adresowe i rejestrowe
  • numery rachunków bankowych

  b. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania współpracy o charakterze handlowym, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług/obsługi świadczonych także drogą elektroniczną.
  c. administrator danych zobowiązuję się do nadania uprawnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które będą przetwarzały powierzone dane do celu realizacji Umowy.

 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych administratora danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: melmet@melmet.pl
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Administrator danych może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcą w celu wykonania Umowy, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od osób, których praw dotyczą.
 7. Administrator danych oraz osoba, której dane są przetwarzane zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia aby środki przepływu informacji wykorzystane do wykonania Umowy były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Akceptacja nowych regulaminów nie wymaga od Państwa żadnych działań.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami!

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych, statystycznych. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.